Moje menu
Stowarzyszenie Aglomeracja ZielonogórskaGmina Kożuchów (tereny w strefie przemysłowej)

Gmina Kożuchów (tereny w strefie przemysłowej)

Osoba kontaktowa:

Michał Suski, Urząd Miejski w Kożuchowie, e-mail Promocja@kozuchow.pl, 068 355-59-68, 068 355-59-46

Osoba przygotowująca ofertę:

Michał Suski, Urząd Miejski w Kożuchowie, e-mail Promocja@kozuchow.pl, 068 355-59-46 • Nazwa lokalizacji:

  Strefa Przemysłowa Kożuchów

 • Dostępna powierzchnia:

  26, 56 (6,6 ha w jednym kawałku)

 • Przeznaczenie:

  Tereny o funkcji produkcyjno-technicznej z przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe, składy i bazy.

 • Energia elektryczna:

  Tak

 • Gaz na terenie:

  Tak

 • Woda na terenie:

  Tak

 • Kanalizacja na terenie:

  Tak

 • Telefon:

  Tak

 • Mapa

 • Zdjęcia

 • Zdjęcia lotnicze

 • Wizualizacje i animacje komputerowe

 • Nazwa lokalizacji:Strefa Przemysłowa Kożuchów
 • Miasto:Kożuchów
 • Gmina:Gmina Kożuchów
 • Powiat:Nowosolski
 • Województwo:lubuskie
 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]:26, 56 (6,6 ha w jednym kawałku)
 • Możliwości powiększenia terenu:Istnieje możliwość powiększenia terenu. Teren został wydzielony z części gruntów należących do Nadleśnictwa w Nowej Soli i przejęty przez Gminę. Pozostały grunt należy do Nadleśnictwa, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na zakłady przemysłowe, składy i bazy.
 • Orientacyjna cena gruntu PLN/m2) włączając 23% VAT:28
 • Właściciel / właściciele:Gmina Kożuchów
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):Tak
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego [INFORMACJE DODATKOWE]:Posiadamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie:Tereny o funkcji produkcyjno-technicznej z przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe, składy i bazy.
 • Klasa gruntów wraz z powierzchnią[ha]:26,56 ha
 • Różnica poziomów terenu [m]:Teren płaski
 • Obecne użytkowanie:Teren nie zainwestowany
 • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N):Nie
 • Odpady znajdujące się na terenie (T/N):Nie
 • Poziom wód gruntowych [m]:-5 m
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N):Nie
 • Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N):Nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):Tak
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne [INFORMACJE DODATKOWE]:Uciążliwość działalności nie może przekraczać granic obszaru przeznaczonego pod zainwestowanie. Formy i sposób zainwestowania terenu nie mogą powodować ujemnych skutków na ujęcie wody dla miasta Kożuchowa
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N):Tak
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne [INFORMACJE DODATKOWE]:oczyszczalnia ścieków
 • Procent dopuszczalnej zabudowy [%]:Na etapie ustalania warunków zabudowy
 • Ograniczenia wysokości budynków [m]:Wysokość budynków nie może przekraczać 15 m
 • Strefa buforowa [m]:Na etapie ustalania warunków zabudowy
 • Inne, jeśli występują:Na etapie ustalania warunków zabudowy
 • Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):Wjazd z drogi wojewódzkiej przy ul. Zielonogórskiej z kierunku Kożuchów - Zielona Góra oraz poprzez ulicę Zygmuntowską na drogęWjazd z drogi wojewódzkiej przy ul. Zielonogórskiej z kierunku Kożuchów - Zielona Góra
 • Najbliższa autostrada / droga krajowa [km]:Autostrada – 35 km Droga krajowa – 10 km
 • Kolej [km]:Kożuchów 2 km
 • Bocznica kolejowa [km]:Kożuchów 2 km
 • Najbliższe lotniska międzynarodowe [km]:Wrocław 130 km
 • Najbliższe miasta wojewódzkie [km]:28 km – Zielona Góra
 • Elektryczność na terenie (T/N):Tak
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]:Przyłącze na terenie strefy
 • Napięcie [kV]:230/400
 • Dostępna moc [MW]:Na terenie strefy znajduje się transformator o mocy 160 kVA
 • Gaz na terenie (T/N) :Tak
 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]:10 m
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] :36 MJm3
 • Średnica rury [mm]:225 mm
 • Dostępna objętość [Nm3/h]:
 • Woda na terenie (T/N):Tak
 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]:Przyłącza na terenie strefy
 • Dostępna objętość [m3/24h]:Bez ograniczeń
 • Kanalizacja na terenie (T/N):Tak
 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]:Teren posiada uzbrojenie w sieć kanalizacyjną o średnicy 500 mm
 • Dostępna objętość [m3/24h]:Przyłącze na terenie strefy
 • Ograniczenie zrzutu ścieków:Bez ograniczeń
 • Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N):Tak
 • Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N):Tak
 • Telefony (T/N):Tak
 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]:Przyłącze na terenie strefy
 • Liczba dostępnych linii analogowych:Przyłącze na terenie strefy
 • Liczba dostępnych linii ISDN:Infrastruktura umożliwia podłączanie potrzebnej liczby linii analogowych
 

„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Lubuskiego” Projekt współfinasowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013r.

O nas

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie podregionu Zielonogórskiego. Siedzibą organizacji jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie.

Facebook

Kontakt

ul. Aleksandra Syrkiewicza 6,
66-002, Nowy Kisielin

biuro@aglomeracjazielonogorska.pl

aglomeracja.zielonogorska

Facebook Polski English Deutsch